CHU mini | COLORFUL LIFE Lightroom Preset | Lightroom Mobile Presets Free DNG |In this video, I will show you how to edit COLORFUL LIFE Tone in Lightroom Mobile.

If you like this tutorial, give this video a thumbs up 👍 and SUBSCRIBE to My Channel for more Lightroom Editing Tutorials.
Just click this link ➜

Thank you for watching ~❤️
Leave a Comment below
————————————————–

🔸 𝐏𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐃 𝐓𝐇𝐈𝐒 🔸
⫸ Watch this Video in your Youtube app to get the password.
⫸ DNG file is protected by a password.
⫸ The Password will appear as a Suggestion Card (Upper right corner of the screen).
⫸ The Password is a 4 digit number, it is split into two and will appear separately and random.

🔸𝑭𝑶𝑹 𝑬𝑿𝑨𝑴𝑷𝑳𝑬:
[1] Pass: 12**
[2] Pass: **34
Combine the [1] Pass & [2] Pass.
So the password is: 1234 ✔

🔸 𝐃𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃 ➜

🔸 𝐇𝐎𝐖 𝐓𝐎 𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃 & 𝐔𝐒𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 ➜

🔶 𝐂𝐇𝐄𝐂𝐊𝐎𝐔𝐓 𝐌𝐘 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓𝐒 ➜

===========================

🔹 𝐇𝐀̃𝐘 Đ𝐎̣𝐂 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐊𝐇𝐈 𝐓𝐀̉𝐈 🔹
⫸ Các bạn xem Video trong ứng dụng Youtube để lấy mật khẩu.
⫸ File tải được bảo vệ bằng mật khẩu.
⫸ Mật khẩu sẽ tự động xuất hiện dưới dạng thẻ Đề xuất (bên trên góc phải màn hình). Các bạn chú ý xem hết Video (ko tua) sẽ thấy.
⫸ Mật khẩu gồm 4 chữ số, được chia thành hai thẻ riêng biệt và xuất hiện ngẫu nhiên.

🔹 𝑽𝑰́ 𝑫𝑼̣:
[1] Pass: 12**
[2] Pass: **34
Kết hợp [1] Pass & [2] Pass
sẽ ra Mật khẩu đầy đủ là: 1234 ✔

🔹 𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐓𝐀̉𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 ➜

🔹 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐓𝐀̉𝐈 𝐕𝐀̀ 𝐒𝐔̛̉ 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 ➜

🔷 𝐗𝐄𝐌 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓𝐒 𝐊𝐇𝐀́𝐂 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐀̂𝐘 ➜

===============
#lightroommobile #newlightroompreset #lightroompreset

– App: Lightroom CC Mobile — Available on Play Store (Android) and App Store (IOS/Apple)
– Photos: Pinterest, Instagram

CHU mini | Lightroom Mobile Presets Free DNG | COLORFUL LIFE Lightroom Preset
How To Edit COLORFUL LIFE – Lightroom Mobile CC Preset Free DNG & Tutorial – Chỉnh Ảnh Tone Màu Rực Rỡ

✉ Email: Hey.CHUmini@gmail.com
———————————–
© Copyright by “CHU mini” ☞ Do not ReupNguồn: https://blackdiamondskinserumsite.net/

Xem thêm bài viết khác: https://blackdiamondskinserumsite.net/cong-nghe/

31 thoughts on “CHU mini | COLORFUL LIFE Lightroom Preset | Lightroom Mobile Presets Free DNG |

  1. i have a problem downloading the preset , the link is crashed when i click on download after I enter the password
    can anyone help me?

  2. lütfen bunu oku şifreyi almak için youtube uygulamanızda bu videoyu izleyin DNG dosyası bir şifre ile korunmaktadır Şifre bir öneri kartı olarak görünecektir (ekranın sağ üst köşesi) Şifre 4 haneli bir sayıdır, ikiye ayrılmıştır ve ayrı ve rastgele görünecektir Örneğin [1] geçiş: 12 ** [2] pas: ** 34 [1] geçişi ve [2] geçişini birleştirin yani şifre: 1234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *